Student First แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ

 

 

Student First Co., Ltd.

ให้บริการฟรี ครบวงจร สำหรับน้องๆ นักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งในประเทศออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ นิวซีแลนด์ บริการฟรีสำหรับการ แนะแนว สมัครเรียน ติดตามผลการสมัคร จัดหาที่พัก บริการรับที่สนามบิน ยื่นขอวีซ่า ตลอดจนจัดสัมมนาก่อนออกเดินทาง จากทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากต่างประเทศ Student First ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ช่วยแนะนำ จัดหลักสูตร และการเลือกสถาบันให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ดำเนินการสมัครเรียน จัดหาที่พักอาศัย อำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน การนัดหมายรับส่งนักเรียน นักศึกษาระหว่างสนามบินและที่พัก และช่วยดูแลและติดตามผลการเรียนเพื่อรายงานผู้ปกครอง

บริษัท สติวเดนท์ เฟิร์ส จำกัด โทร. 081-8986919 อีเมล์ info@studentfirst.co.th