ศูนย์สอบ IELTS หาดใหญ่

ศูนย์สอบ IELTS หาดใหญ่ เป็นศูนย์สอบ IELTS แห่งเดียวในภาคใต้ ผู้สนใจการสอบ โปรดดูคำแนะนำข้างล่างนี้

การสมัครสอบ IELTS หาดใหญ่

สติวเดนท์ เฟิร์ส ใน ม.อ. หาดใหญ่
เป็นตัวแทนในการดำเนินการจัดสอบ IELTS หาดใหญ่ ร่วมกับ IDP IELTS

ตารางสอบ
จะมีสอบทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ดูหรือดาวน์โหลด ตารางสอบได้ที่นี่

สถานที่สอบ
จะยืนยันอีกครั้ง เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายสถานที่

เวลาสอบ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.15 เริ่มสอบเวลา 9.00 น. ภาคเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียนใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ส่วนบ่ายเสาร์และวันอาทิตย์ จะเป็นการสอบ Speaking Test ซึ่งเป็นการสอบรายบุคคล ใช้เวลา 11 – 14 นาที เวลาและลำดับการสอบ Speaking Test จะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบในวันสอบ

การรับสมัคร เลือกสมัครได้ 2ช่องทาง คือ
1 สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงาน สติวเดนท์ เฟิร์ส ชั้น 1 อาคาร LRC มอ. หาดใหญ่ สงขลา
โทร 081 8986919, 074 282963 Line ID: studentfirst
2 สมัครด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ที่ https://my.ieltsessentials.com/

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2.ค่าสมัครสอบ 6,685 บาท
ปิดรับสมัครในแต่ละรอบคือ 10 วันก่อนวันสอบ
* ในวันสอบ ต้องแสดงบัตรประชาชน หรือ Passport (ตามที่แนบพร้อมใบสมัคร) เพื่อแสดงตัวเข้าสอบ